Et av de største utbedringsprosjektene i Europa

Stangeland Miljø ble tildelt kontrakten på fjerning av forurensede masser fra det tidligere Shell-raffineriet i Risavika basert på referanser, toppmoderne teknologi og økonomisk gjennomføringsevne.

Det totale tomtearealet var 600 000 m2. Totalt 1.4 million tonn jord ble utgravd, og 465 000 tonn ble utbedret av oljeforurensning (bensin, diesel, jetbrensel, tungt brensel, tjære etc., inkludert tilsetningsstoffer) og tungmetaller.

Dette utbedringsprosjektet var på den tiden et av de største utbedringsprosjektene som ble gjennomført i Europa.

Stangeland Miljø