Spesialister på håndtering og deponering av forurensede masser

Stangeland Miljø AS er en del av Stangeland Gruppen. Vi er spesialister på å løse utfordringer knyttet til forurensede masser fra rivingsprosjekter, utbyggingsprosjekter og områder hvor masse må skiftes ut eller renses. Stangeland Miljø AS er et datterselskap til Stangeland Gruppen AS. Vi holder til på Sola i Rogaland. Våre fremste fortrinn er lang erfaring og solid kompetanse innen riving, sanering, effektiv og trygg fjerning av masser, logistikk og deponering. Vi tar oss av alle sider ved analyse, håndtering, transport og deponering av forurensede masser.

Stangeland Miljø ivaretar alle sider ved håndtering og deponering av forurensede masser fra analyse til lasting, transport og deponering.


Vi håndterer alle klasser forurenset masse og sørger for sikker og miljøvennlig transport til deponi. Stangeland Miljø er gjennom Stangeland Gruppen medeier i, og samarbeidspartner med, et av Norges største massedeponier, Svaaheia Avfall i Egersund i Rogaland. Svaaheia Avfall kan med dagens mottaksmengder brukes til avfallsdeponering i 100 år framover.

Håndtere transporten selv?
Ønsker du å sørge for transport av massene selv, ordner vi deponi.

Stangeland Miljø