Stangeland Miljø AS er et datterselskap til Stangeland Gruppen AS. Vi holder til på Sola i Rogaland. Våre fremste fortrinn er lang erfaring og solid kompetanse innen riving, sanering, effektiv og trygg fjerning av masser, logistikk og deponering. Vi tar oss av alle sider ved analyse, håndtering, transport og deponering av forurensede masser.

Kundene får en kontaktperson som er ansvarlig for hele oppdraget, noe som gjør jobben enklere, raskere og rimeligere. I Stangeland Miljø legger vi stor vekt på å finne de mest miljøvennlige løsningene med tanke på transport, både optimal utnyttelse av lastebilkapasitet for å holde kjøremengden på et minimum, og for eksempel båttransport i sammenhenger hvor dette er mer hensiktsmessig.

Stangeland Miljø