Utvider lokal sjøfylling for fyllittholdige steinmasser.

Stangeland Miljø har tillatelse til å ta imot fyllittholdige steinmasser ved Hanasand utfylling på Rennesøy. De forurensede steinmassene gjenbrukes til utfylling av havneområdet. 

Det siste året har Stangeland Miljø, i samarbeid med statsforvalteren, gjennomført et vellykket pilotprosjekt med fylling av 42 000 m3 fyllittholdig steinmasse i eget basseng på Hanasand. Med utgangspunkt i dette har Stangeland Miljø nå fått utvidet tillatelse som gjør at det er bedre kapasitet til å ta imot fyllitt framover.

Vi har store forekomster av fyllitt i Rogaland. Fyllitt kan innehold tungmetaller som kan lekke ut og sulfid som under forvitring kan danne svovelsyre. De kjemiske og miljøskadelige reaksjonene opphører når fyllittmassen kommer i saltvann. Hanasand utfylling er et viktig miljøtiltak og en etterlengtet mulighet for å håndtere forurensende fyllitt i vår region.

Hanasand utfylling kan kun motta fyllittmasser. Andre masser kan ikke leveres.

Hanasand utfylling

Hanasand ferjekai, Rennesøy
Åpningstider: 07.00-15-00 mandag-fredag
Tippeavgift: kr 145,- per tonn eks. m.v.a.*

Innmeldingskrav

Fyllitt som skal leveres må meldes inn minimum 3 virkedager før levering.

*Tippeavgift: Det er foreløpig ikke etablert vekt ved Hanasand utfylling. Oppgjør beregnes utfra antall lass ganget med 30 tonn (stor bil), 17 tonn (4-akslet bil), 14 tonn (3-akslet bil).

Stangeland Miljø